Dane użytkownika

  1. Dane użytkownika można zmienić w panelu klienta. Trzeba się zalogować a następnie wystarczy kliknąć w górnym prawym rogu na login, pojawi się panel klienta.
  2. W kolejnym kroku należy wybrać zakładkę Dane podstawowe. W zakładce tej można edytować:
    • Dane użytkownika - imię, nazwisko oraz numer telefonu,
    • Dane do faktury - nazwa firmy, NIP, ulica, kod pocztowy, województwo, miasto,  kraj;
    • Adres korespondencyjny – ulica, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj.
  3. Dane ww. można zmienić wybierając przycisk Edytuj dane. Po wprowadzeniu zmian należy kliknąć przycisk Zapisz. Następnie pojawi się komunikat o poprawnym zapisaniu danych.